Potřebujete mluvit a prezentovat před lidmi? Nebo jen někdy bez přípravy říct, co si myslíte?

Tři jednoduchá cvičení vám pomohou získat lehkost a vylepšit si pohotovost. Kromě toho se cvičení dají hrát i ve skupině a budete se u nich dobře bavit 😉


1. Nová slova

Rozhlédněte se okolo. Možná vidíte stůl, plastovou lahev nebo monitor počítače. Zkuste je nazvat jinak. Například stůl je “čtyřstoj”, lahev je “vododrž” a monitor “čučplocha”. 

Co se učíte? 
Aktivujete méně obvyklé způsoby uvažování a provokujete svou kreativitu. Učíte se pohotově reagovat na podnět a nedělat si starosti z toho, že něco řeknete špatně, nebo že uděláte chybu.

Kdy se vám cvičení hodí? 
Než jdete prezentovat, nebo před psaním článku či dopisu.


2. Plusy a mínusy

Zvolte si téma, na které budete sám pro sebe mluvit, například: “tání zmrzliny”, “opisování ve vědě”, nebo “firemní porada”. Choďte po místnosti jedním směrem a mluvte o pozitivních aspektech tématu. Kdykoli změníte směr, tak musíte začít mluvit naopak o negativních aspektech. Další změna směru znamená, že budeš zase mluvit o pozitivech atd.

Co se učíte?
Frázovat svoji řeč do logických celků, poslouchat sám sebe a uvědomit si, co jste řekl.
Zdokonalíte se při improvizovaných proslovech.

Kdy se vám cvičení hodí?
Když se potřebujete nastartovat a rozmluvit před prezentací, při které se vás mohou zeptat na nečekané otázky.


3. Wikipedie

Hra se hraje ve dvojici. První nadhodí jakékoliv sousloví, například “hnízdění pelikánů”. Druhý pak přesně 60 sekund mluví, jako by četl článek z Wikipedie. Čím méně víte o hnízdění pelikánů, tím přesvědčivěji musíte znít. Pak se vystřídejte a nové sousloví nadhazuje druhý.

Co se učíte?
Mluvit bez váhání a nebát se chyby. 

Kdy se vám cvičení hodí?
Když se chcete zbavit svazujícího pocitu, že vaše prezentace musí být dokonalá.